-- Εκθέσεις 2020 Αστρολάβος Δεξαμενή      
Λένια Πλατανιά : "Boundless "
Νίκος Κρυωνίδης : "Ιχνογραφίες χορογραφές"
   
--

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000