-- Εκθέσεις 2020 Αστρολάβος Δεξαμενή      
Βαγγέλης Γκιόκας: " Eικονο-Μουσείο " : Ατομική έκθεση ζωγραφικής
" Διάλογοι " : Ομαδική έκθεση ζωγραφικής & γλυπτικής
Exclusives 2020
" Το Παιχνίδι "
" Ομαδική έκθεση ζωγραφικής & κατασκευων "
Μελίνα Αποστολίδου :
" Το ύψος του ορίζοντα "
Λένια Πλατανιά : " Boundless "
Νίκος Κρυωνίδης : " Ιχνογραφίες χορογραφές "
   
--

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000