-- Εκθέσεις 2016 Αστρολάβος Δεξαμενή      
Highlights 2017 - '18
Στάθης Μαυρίδης:
"Παιχνίδια μυαλού"
Αγγελική Χρυσού:
Ύλες ξανά.
Exclusives 2017
Αρτ -Αθήνα
Μαρία Κελαιδή :
" Ιχνο - Γραφίες "
Πόλυ Κάνιστρα : " Όνειρα "
Ρέκβιεμ για ένα Όνειρο
   
--

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000