-- σημαντικές εκθέσεις που έγιναν στο παρελθόν 2001
Χαρταετοί 2001
Α.Kοντόπουλος
Δ.Μυταράς
  Τα καλοκαιρινά τους
Ομαδική Έκθεση
Φυσικά Στοιχεία
Μαγικά Στοιχεία
Ομαδική Έκθεση
Ρ.Ράγκου
Μ.Σχοινά
  Ε.Παρούτσα
Ε.Παυλοπούλου
--

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000