-- σημαντικές εκθέσεις που έγιναν στο παρελθόν 2000
Κ.Γραμματόπουλος
Ε.Lagansky
Λ.Παπακωνσταντίνου
Ν.Παπασπύρου
Γ.Tσάρας
Κ.Tσόκλης
Φ.Πατρικαλάκις
Αναφορές στη θάλασσα
Ομαδική Έκθεση
--

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000