-- Εκθέσεις 2019 Αστρολάβος Δεξαμενή      
Highlights 2019 - '20
Αριάδνη Βιτάσταλη : " Ευτυχισμένες Μέρες "
Ελένη Σιδηροπούλου : " Ρεμβασμός στους ρυθμούς της Γεωμετρίας "
Exclusives 2019
Μιχάλης Δουκουμετζάκης, Σύγχρονες Μυθοπλασίες
Αλεξία Ευσταθοπούλου,
Σύγχρονες Μυθοπλασίες
Αλεξάνδρα Νασιούλα,
Σύγχρονες Μυθοπλασίες
Ελενα Παπαδημητρίου,
Σύγχρονες Μυθοπλασίες
Ερμίνα Αβραμίδου
Ειρήνη Ηλιακοπούλου
   
--

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000