-- Εκθέσεις 2024 Αστρολάβος Δεξαμενή      
Άννα Μαρία Παπαδημητρίου :
“ Shades from the deep ”
Γεωργία Μπλιάτσου :
“ Springtime stories ”
Κώστας Λαμπρόπουλος :
“ Αλληγορίες καθημερινότητας ”
Βασιλική Πανταζή :
“ Θεατές του αλλού ”
   
--

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000