-- Εκθέσεις 2021 Αστρολάβος Δεξαμενή      
" Highlights '21-'22 " : Ομαδική έκθεση ζωγραφικής
Προτάσεις Καλλιτεχνικών δώρων για τις γιορτές !!
" Art-Athina 2021 ": Ομαδική έκθεση ζωγραφικής & γλυπτικής
Λένα Καζιάνη : " Αναδύσεις "
“ Με έμπνευση από Ελλάδα ”: Ομαδική έκθεση ζωγραφικής & γλυπτικής Ατομική έκθεση ζωγραφικής
Βαγγέλης Γκιόκας: " Eικονο-Μουσείο " : Ατομική έκθεση ζωγραφικής
" Διάλογοι " : Ομαδική έκθεση ζωγραφικής & γλυπτικής
   
--

2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000