-- Τωρινές Εκθέσεις
Νίκος Κρυωνίδης :
" Ιχνογραφίες χορογραφές "
Λένια Πλατανιά :
" Boundless "