-- Τωρινές Εκθέσεις  
 
Άννα Μαρία Παπαδημητρίου :
" Shades from the deep "
Γεωργία Μπλιάτσου :
" Springtime stories "