-- Εκθέσεις 2016 Αστρολάβος Δεξαμενή      
Νικόλας Μπλιάτκας :
" The Promised Land "
Χριστίνα Δουζένη :
" Σαββατοκύριακο "
   
--

2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000